TINGIMUSED JA EESKIRJAD

Tere tulemast HappyHalloween MTÜ veebisaidile. Need tingimused ja eeskirjad reguleerivad meie veebisaidi kasutamist. Veebisaidi külastamise ja kasutamisega nõustute selle tingimuste ja eeskirjadega, juhul kui te nendega ei nõustu, palun ärge kasutage meie veebisaiti.

1. Intellektuaalomand

Selle veebisaidi sisu ja materjalid, sealhulgas tekstid, pildid, logod ja kujundused, on kaitstud autoriõiguse ja intellektuaalomandi seadustega. Te ei tohi ilma HappyHalloween MTÜ eelneva kirjaliku loata kopeerida, levitada, muuta ega kuvada ühtegi sisu sellelt veebisaidilt

2. Kasutaja käitumine

Kasutades meie veebisaiti, nõustute mitte tegelema tegevustega, mis võivad:
a) Rikkuda kehtivaid seadusi ja määrusi.
b) Rikkuda teiste õigusi, sealhulgas intellektuaalomandi õigusi.
c) Edastada kahjuliku või solvavat sisu.
d) Takistada veebisaidi toimimist või ohustada selle turvalisust.

3. Privaatsuspoliitika

Me austame teie privaatsust ja töötleme teie isikuandmeid vastavalt meie privaatsuspoliitikale. Meie veebisaiti kasutades annate oma nõusoleku isikuandmete kogumisele, kasutamisele ja säilitamisele vastavalt privaatsuspoliitika nõuetele.

4. Piletite müük

Pileti ostmisel kehtivad järgmised tingimused:a) Pileti ostmine ei garanteeri sissepääsu; pääs sõltub saadavusest ja üritusel kehtivate reeglite järgimisest.b) Piletid ei ole ülekantavad ega tagastatavad, kui ei ole märgitud teisiti.c) Pileti ostmisel vastutate esitatud andmete täpsuse eest. HappyHalloween MTÜ ei vastuta vigaste andmete esitamisega põhjustatud tagajärgede eest.

5. Vabatahtlikuks registreerimine

Vabatahtlikuks registreerimisel kehtivad järgmised tingimused:a) Registreerimine ei garanteeri ega taga üritusel osalemistb) Vabatahtlikuks registreerimisel vastutab registreerunu esitatud andmete täpsuse eest. HappyHalloween MTÜ ei vastuta vigaste andmete tagajärgede eest.

6. Vastutuse piiramine

HappyHalloween MTÜ või selle korraldajad ei vastuta mingil juhul otseste, kaudsete, juhuslike, tagajärglike või karistuslike kahjude eest, mis tulenevad veebisaidi kasutamisest või üritusel osalemises

7. Muudatused ja lõpetamine

HappyHalloween MTÜ jätab endale õiguse igal ajal muuta, peatada või lõpetada veebisaiti või selle osi, sealhulgas neid tingimusi ja eeskirju, eelneva teavitamiseta.

8. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Nende tingimuste ja eeskirjade tõlgendamisel ja jõustumisel kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi. Kõik nendest tingimustest tulenevad vaidlused kuuluvad Eesti vabariigi kohtute ainupädevusse.

Külastades meie veebisaiti, tunnistate, et olete lugenud, mõistnud ja nõustunud nende tingimuste ja eeskirjadega.